El passat dimecres, 18 d’octubre de 2017, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) va comunicar a la nostra entitat que acollia el Centre d’Estudis Segarrencs en la seva federació. Properament, a efectes legals i de procediment, la Junta de Govern del CCEPC haurà d’acceptar formalment l’admissió el proper desembre, per ser finalment ratificada al març del 2018, per  la seva assemblea.

L’entitat, mitjançant el pagament d’una quota anual, tindrà la oportunitat de gaudir dels serveis de suport en la gestió d’entitats (temes legals, fiscals, laborals i comptables, etc…); de la contractació d’una pòlissa de responsabilitat civil en activitats, i una altra de responsabilitat de membres de Junta i de gestió; a part  de l’adquisició de les publicacions de la Coordinadora, i de l’ús de la plataforma de difusió d’activitats.

CCEPC

 

 

Anuncios