Entitat de recerca i divulgació sobre el patrimoni natural i cultural de la Segarra històrica.

PROJECTE Aus nocturnes de la Segarra

PROJECTE

AUS NOCTURNES DE LA SEGARRA

(Fase: Sud-est Segarra Central i Baixa Segarra)

(2018-2022)

INTRODUCCIÓ

OBJECTIUS

METODOLOGIA

LLISTA DE PARTICIPANTS

MAPA DE QUADRÍCULES 2X2 KM (versió 3, desembre 2018)

FITXA DE CAMP (Descàrrega de PDF)

INTRODUCCIÓ

Les aus nocturnes són totes aquelles espècies d’ocells que majoritàriament realitzen la seva activitat vital durant el crepuscle i la nit. En el context geogràfic de l’Altiplà de la Segarra, destaquen 2 grups especialitzats: les rapinyaires nocturnes (famílies Tytonidae i Strigidae) i els enganyapastors (Caprimulgidae). Degut als seus hàbits, aquestes espècies d’aus són de les que es te menys dades, de manera que tant la seva distribució com la seva biologia i ecologia no són prou conegudes. A més, actualment moltes d’aquestes aus nocturnes es troben entre els animals més amenaçats de conservació a Catalunya, degut als canvis en els seus hàbitats favorables i la mortalitat per enverinaments, electrocucions i atropellaments. Les aus nocturnes a Catalunya es cataloguen, segons els grau d’amençada(criteris UICN), com a Properes a l’amenaça (Duc, Mussol banyut i Siboc), Vulnerables (Òliba i Xot) i amb Preocupació menor (Mussol comú, Gamarús i Enganyapastors). Actualment, en el context de l’Altiplà segarrenc, coneixem la distribució d’aquestes espècies amb una resolució de quadrícula 10×10 Km, tan sols. Per tant, augmentar el grau de resolució de la distribució d’aquestes aus a nivells d’una retícula de 2×2 km, permetria millorar la qualitat del nostre coneixement a nivells de geografia local, i per tant resultaria una eina fonamental per contribuir en la detecció d’aquells factors ecològics que afecten en la seva conservació.

OBJECTIUS: Descriure la distribució de la majoria d’aus nocturnes nidificants als diferents sectors de l’Altiplà de la Segarra, segons resolució  geogràfica d’una retícula UTM (European Datum, 1950) de 2×2 km.

METODOLOGIA:

(1) Espècies d’aus nocturnes objecta d’estudi: Mussol comú (Athene noctua), Xot (Otus scops), Mussol banyut (Asio otus), Duc (Bubo bubo) ,Òliba (Tyto alba), Enganyapastors (Caprimulgus europaeus), Siboc (Caprimulgus ruficollis).

(2) Tipus de mostreig : Per a cada quadrícula i període establert, caldrà realitzar com a mínim una sortida de camp, que durant un temps determinat es pugui comprovar la presència de cada una de les espècies d’aus indicades, i les seves evidències de reproducció.

(3) Unitat de mostreig: S’utilitza coma unitat de mostreig la quadrícula de UTM 2×2 Km, referenciada en la seva quadrícula UTM 10×10 Km corresponent, segons sistema de referència ED50 (European Datum 1950). Cada quadrícula 2×2 adopta com a codi identificador el corresponent a la quadrícula UTM 1×1 km integrada en posició inferior esquerra, afegint la terminació -X2. Per exemple, en la quadrícula (10×10 Km) CG61, la seva primera quadrícula 2×2 seria CG6010X2; la seva consegüent cap a l’est seria CG6210X2, i cap al nord CG6012X2.

(4) Períodes de mostreig: El mostreig es dividirà en 3 períodes de mostreig anualdiferents. El 1r període serà entre 1/desembre i el 28/febrer. El 2n període serà entre el 1/març i el 15/maig. El 3r període serà entre el 15/maig i el 30/juny.

(5) Tècnica de mostreig: Prospecció dels 4 km2 de la quadrícula, a la recerca de contactes amb aus nocturnes mitjançant l’observació i/o l’escolta en camp, sense la utilització de reclam. Aquesta prospecció podrà efectuar-se segons itineraris lliures o punts d’escolta, que permetin cobrir adequadament la totalitat  de l’unitat de mostreig.

(6) Temps de mostreig: Per cada quadrícula UTM 2×2 km i període de mostreig caldrà invertir un mínim de 40 minuts de prospecció efectiva. Es recomana, però, 2 hores de prospecció efectiva per quadrícula i període, especialment en aquells territoris de topografia més complexa.

(7) Horari de mostreig: Entre la posta de Sol i la sortida de Sol. Es recomana realitzar el mostreig entre la posta de Sol i la mitjanit.

(8) Condicions meteorològiques: El mostreig no es podrà realitzar en condicions meteorològiques de precipitació (pluja o neu), ni tampoc vent. Es recomana evitar la boira.

(9) Observacions: Es recomana la utilització de la codificació ‘Codi Atles’ (ICO, 2018), per tal d’anotar observacions específiques sobre evidències de reproducció de cada una de les espècies d’aus observades.

LLISTA DE PARTICIPANTS (desembre 2018): Daniel Espejo Fraga, Òscar Pérez Petrus, Fermí Sort, Santi Mañosa, Sergi Carreras, Marçal Carreras, Martí Sendra, Imma Gassó, Joan Maluquer.

A %d blogueros les gusta esto: